top of page

TRÉNINK

Každý má své sny, očekávání a víru, se kterou se upírá k zítřkům. Hledá cesty a přemýšlí, kudy jít, kterou pěšinku zvolit, jak se vypořádat s výzvami, které ho čekají. Dokonce i něco zkusit a čekat, co se stane je výzva…moc pěkná výzva…

 

Ať chcete cokoliv, každý sen a cesta za ním, vyžaduje entuziasmus, práci na sobě, schopnost zvládat občasné ústrky a také by neměla chybět ochota něco ve svém životě významného změnit.

O tom to je. Cesta za Vašimi sportovními běžeckými sny, ať už je to sen o zdolání hory, vzdálenosti či zlepšení výkonu na dané distanci vyžaduje ve většině případů změny v životě. Trénink, regenerace, cvičení, spolupráce s fyzioterapeutem a další věci by se měly stát Vaším „denním“ chlebem a toto jsou ty viditelné částí přípravy. Podstatně zajímavější jsou ty, které se dějí ve Vás samých, v nitru, ve Vašem myšlení, prožívání a rámci mentálního naladění.

V naší tréninkové skupině rádi přivítáme každého, kdo se nebojí změn, chce na sobě pracovat, je ochoten spolupracovat, komunikovat a který vidí svůj cíl. Nemusí mít jasné obrysy, ty se mohou vykrystalizovat později, už i životní změna, kterou chcete udělat, je jasný cíl, měli byste ale být ochotni pracovat na sobě.

 

Tréninkový plán sám o sobě je ničím, teprve jeho realizace je ta pravá živá voda. Způsob, jakým ho uchopíte, vyhodnotíte v sobě tréninkové zátěže, Váš pocit z něho a také způsob regenerace či tříbení schopnosti udržet správný tah na bránu je určujícím atributem jeho úspěšnosti a v podstatě toto je hlavní součást spolupráce mezi trenérem a svěřencem.

Najdete mezi námi reprezentanty, atlety velmi kvalitní výkonnosti či s výkonností čistě na úrovni hobby nebo úplné začátečníky. O to nejde, hlavní je to, abychom se bavili sportem, ale také abychom jakmile započneme svoji cestu, byli ochotni se jí držet, neustoupit ze započaté cesty. Můžeme ji měnit tak, jak se vyvíjí naše myšlení, někteří zjistí, že chtějí něco úplně jiného, než si na začátku mysleli, hlavní ale je, aby sport byla cesta, protože pokud by nebyla, pravděpodobně vůbec nepotřebujete trenéra nebo jen jednorázově. Přijďte k nám, pokud chcete využít sport jako složku, která Vás posouvá nejen v poli závodníků, ale také na poli daleko těžším a tím je formování naší psychické, mentální a emoční struktury osobnosti.

Trénink u nás probíhá na několika úrovních:

1. Na základě získání základních nutných informací (nejlépe ve formě osobního setkání) formou e-tréninku. Uvědomujeme si značná úskalí tohoto přístupu a tato spolupráce vyžaduje velmi dobrou komunikaci trenér-svěřenec. Tréninkový plán se zpracovává  vždy na týden dopředu s popiskami tréninků a s upozorněními, na co dát zvláště pozor. Ideální je pravidelná komunikace pomocí mailu, v problémových situacích i pomocí telefonátů, aby se zabránilo zbytečným chybám v plnění tréninků a trenér měl zpětnou vazbu, kterou využije v další individualizaci tréninků. Výše odměny tohoto tréninku činí 1.234,-Kč/měsíc, prvních 14 dní je zdarma na vyzkoušení, zda bude systém vyhovovat.

 

2. Individuální trénink za přítomnosti trenéra. Tento způsob trénování zajišťuje maximální efektivitu tréninkového procesu, který začíná pochopením, o co v tréninku jde a pokračuje správným rozcvičením, tréninkem prováděným přesným způsobem a v intenzitách, které odpovídají charakteru tréninkové jednotky. Tato tréninková forma by měla po několika lekcích přejít přirozenou formou na kombinovaný způsob přípravy. (viz níže) Odměna činí 600,-Kč/ tréninkovou jednotku + 5,50,-Kč/km.

 

3. Kombinovaný trénink. E-trénink kombinovaný s individuální přípravou.

 

4. Všeobecná kondiční příprava:  Pro sportovce z jiných odvětví sportu jsme připravili možnost všeobecné kondiční přípravy. Zefektivněte svůj pohyb po hřišti, kurtu, kluzišti, naberte lepší kondici, buďte šikovnější.

 

Trenér a svěřenec by měli vytvořit jeden tým!     

Ve sportu existuje velké množství tréninkových systémů, které vedou k nějakému cíli. Jinak tomu není ani v běžeckých vytrvalostních disciplínách. Žádný systém by však v případě, kdy nám jde i o výkony, neměl být paušální a měl by být ušitý na míru pro každého sportovce zvlášť.

 

Trenér by měl být odpovědný za to, jaký dlouhodobý i krátkodobý tréninkový plán zvolí a zda postihuje všechny potřeby a nároky organismu a psychiky, které má svěřenec. První, na co se trenér dívá, je somatotyp sportovce ve spojení s jeho psychikou.

 

Zatímco somatotyp je relativně dobře čitelná záležitost, poznat svěřence po psychické a mentální stránce může znamenat někdy i roky bádání a odkrývání, a to především v případech – jak tomu říkám – slupkové povahy.

 

Slupku okolo nás vytvořil náš strach, má nás chránit před výpady okolního světa, ale také před tím, aby do nás někdo viděl. Slupka ovšem brzdí všeobecně náš pokrok a uvězňuje strach uvnitř v nás, kde roste a roste. Blokuje nás a blokuje samozřejmě i naše výkony, když máme něco předvést, protože se pak snažíme dělat vše na sílu, snažíme se vše překonat vůlí a vytrácí se radost a nadšení, což je základní pohonná jednotka maximálních výkonů.

 

Samozřejmě, ve chvílích, kdy máme předvést něco na hranici svých možností, musíme se soustředit, přijde i trocha strachu, jenž má ale spíše podobu nedočkavosti v očekávání a neblokuje nás, protože naše základní energie vznikající během přípravy je nadšením z vlastního snu, radost z překonaných překážek, těšení se na vlastní závod, které ve spojení se zdravým sebevědomím utvářejí náš budoucí výkon.

 

Sebevědomí je další „vlastnost“, kterou musí trenér při sestavování plánu reflektovat. Co se ale skrývá pod pojmem sebevědomí? Nabízí se odpověď „vědomí si sebe sama“. A je to přesně tak. Sportovec se zdravým sebevědomím si je totiž zcela zřetelně vědom toho, že nemusí a nebude nikomu nic dokazovat a to dokonce ani sobě samému.

 

Je si vědom své síly, váží si sebe a respektuje soupeře. To je důležité v rámci toho, jak je schopen prodat svou sportovní formu, ale také jakým způsobem zvládá tréninkovou zátěž.

 

K těmto aspektům, které musí mít trenér na zřeteli při sestavování tréninkového plánu, je potřeba celkem logicky přihlédnout k dalším věcem, jako je sportovní minulost, věk, časové a psychické zatížení mimo trénink, zázemí apod.

 

Každý asi cítí, že pokud budou dva běžci se stejným reálným cílem, ale jednomu bude 20 let s roční sportovní minulostí a druhý bude 50letý atlet, už jenom na základě těchto dvou aspektů bude příprava jiná.

 

Individualizace tréninku je tedy jediná možnost, jak ze sebe vydat to nejlepší, co v nás je, v podmínkách a možnostech, které máme. Zároveň je to i příležitost v růstu nás samotných obecně, protože během spolupráce mezi trenérem a svěřencem působí jeden na druhého, jde jim o stejnou věc, důvěřují si, debatují o tom, jak se posunout a tím se navzájem velmi ovlivňují.

 

Individualizace tréninku znamená spolupráci. Taková spolupráce je poznáváním sebe sama, nabízením jiných úhlů pohledu na sebe od člověka, který rozumí věci a dívá se na osobnost sportovce s cílem zlepšit jeho kondici i myšlení. Na druhou stranu opravdu dobrý závodník by nabízené možnosti trenéra měl přijmout na základě pozitivní kritiky a zpětnou komunikací pak dají společnému cíli ty správné energie a formu.

 

Vztah trenér – závodník se tak stává živým organismem, který může mít mnoho podob a kde rozhoduje vzájemná důvěra. Jejich společný cíl je živou vodou růstu a dynamickou silou při překonávání překážek.

                                                                                                                                                                               Pavel Novák, trenér

bottom of page