top of page

Jaký mám talent v dané disciplíně a kam až se mohu dostat?


Sehnout hlavu a projít vichřicí aneb Trochu jiný pohled na talent.

Jaký mám talent v dané disciplíně a kam až se mohu dostat? Tato otázka zajímá každého sportovce, jenže právě v ní se skrývá mnoho omezujících faktorů, které nám mohou vytvořit předčasný strop výkonnosti nevhodným nastavení našeho myšlení.

Každý člověk je trénovatelný. Je pravda, že někdo jde nahoru jako raketa, někdo pomaleji a někoho i malý krůček stojí obrovské úsilí. Ze svých zkušeností vím, že přibližně jeden člověk z dvaceti reaguje na tréninky velmi málo, reaguje ale každý.

Pojďme si nyní říci, co to v podstatě talent je a co ovlivňuje jeho rozvoj. Nechceme přitom zabřednout do pouček a definic, ale naopak prací na sobě svůj talent zvýšit. Ano, celý tento text se totiž bude týkat toho, že talent zvýšit lze, což je trochu kacířský názor - sportovní fyziologie totiž mluví o talentu jako o předem daných schopnostech. Jenže naše tělo a jeho fungování zcela odráží stav naší mysli a právě tudy tedy vede cesta k ovlivnění našich běžeckých předpokladů.

Neztratit tah na bránu

Pokud někdo má „tah na bránu“, dokáže se koncentrovat na sportovní úkol, jít za ním s nasazením a razancí, je to velmi důležitá součást talentu. Tato vlastnost je z velké části daná, ale životními situacemi a výchovou se může výrazně podpořit či utlumit.

V případě běžce tah na bránu znamená, že se dokáže zaměřit na přípravu, s nasazením se věnovat všemu, co ovlivňuje konečný výsledek – tedy nejen tréninku samotnému, ale i regeneraci či kompenzačním cvičením. Zároveň musí zvládat soutěžní stres a při závodě se pohybovat sebevědomě, ale zároveň takticky.

Taktika je ostatně velmi opomíjenou věcí a to evidentně i u naší špičky. Přijde mi, že závodník má často připravený nějaký scénář, když se ho však nedaří plnit, ztrácí náhle onen tah na bránu. Když jste nejlepší ve startovním poli, je jednoduché vyhrát. Ovšem ve chvíli, kdy tam jsou lepší závodníci, může taktika sehrát rozhodující roli. Když je soupeř takticky nevyzrálý, můžete ho porazit i přes jeho fyzickou převahu.

Myšlení jako součást talentu

Jsem přesvědčený, že základem talentu je vedle fyzických předpokladů i náš způsob myšlení a schopnost ovládání emocí. Pozitivní změnou v této oblasti totiž můžete dosáhnout toho, že vaše tělo bude reagovat lépe na tréninky, budete schopni rychleji regenerovat a závody zvládat s entuziasmem a radostí. Vaše příprava se stane efektivnější a vaše tělo výkonnějším.

Mnozí trenéři teď nesouhlasně vrtí hlavou, ale já tvrdím, že nastavení myšlení a s ním souvisejících emocí přímo koreluje nejen s nastavením, ale dokonce i přímo se skladbou těla. Mezi sprintery, kteří mají vysoké procento rychlostních vláken, jen zřídka najdete někoho klidného a vnitřně vyrovnaného. Jsou to většinou choleričtí extroverti, jejich psychika je stejně výbušná jako jejich tělo. Kovaní vytrvalci naopak často bývají introverti a „buldoci“, kteří ve vichřici jen sklopí hlavu kvůli menšímu odporu, po ní se ale narovnají se a jdou dál posíleni. A právě tato vlastnost je u vytrvalců rozhodující – zda jsou pak schopni se narovnat a využít krizi k pokroku. Když s tím budete mít problém, vaše tělo bude na trénink reagovat málo.

Neberme proto své tělo jako hotovou záležitost, to by byla ta největší chyba. Tělo má své limity, ale zároveň má i svoji vlastní inteligenci a ta pro nás pracuje na základě toho, jaké jí dáváme informace. Pokud je pro vás vše problém, nevěříte si a dopředu stavíte svému tělu limity, tělo bude jen plnit vaše nastavení a jednat podle vás.

Když dokážete pozitivně změnit nastavení své mysli a ovládat své emoce, jen touto změnou si zajistíte podstatně lepší fungování svého těla i v rámci sportovního výkonu.

Když duše řídí tělo

Abych to přiblížil více, nastíním zde jeden extrém. Všimněte si, že lidé psychicky nemocní mívají nekoordinovanou chůzi, sklon k rychlým a nekoordinovaným pohybům, nebo naopak nejsou schopni pohybu skoro vůbec. Je to součást jejich „netalentu“? Jsou to dané schopnosti jejich těla? Myslím, že ne. Kdyby jejich tělo osídlila zdravá duše, pak bychom se divili, jak by brzy začalo nádherně fungovat.

Špatná koordinace pohybu není primárně problém těla, ale našeho nastavení. Cvičení na koordinaci pochopitelně stav zlepšují. Zdá se přitom, že u talentovaného člověka budou tato cvičení velmi efektivní, zatímco u netalentovaného sice dojde ke zlepšení, ale nikdy to nebude perfektní, což může vést k dojmu, že je to dané. Jenže ono to dané není, to jen my jsme nastavili svému tělu limity, kam až se může dostat. A stačí je tedy změnit.

Pracujme proto na sobě - sice systematicky, ale s otevřenou myslí i srdcem. Otevřené srdce znamená lásku, tedy i lásku k sobě. Otevřená mysl pak představuje nové postupy, pozitivní vnímání událostí a také pozitivní hodnocení oné výše zmíněné vichřice: V čem mě posunula? Jsem schopen to vidět a cítit?

Pracujme tedy nejen na svém tělu, ale i na své mysli. Pozorujme sami sebe, jak myslíme. Třiďme své myšlenky - zbytečné a negativní pouštějme pryč, pozitivně laděnými se zabývejme. Když se vám například podaří mít z tréninku dobrý pocit, udržujte tuto energii v sobě co nejdéle, vracejme se k ní i později. Aktivně zkrátka prodlužujte dobu, kdy se cítíte dobře, a zkracujte tu, kdy je vám mizerně. Prostor tohoto světa je vedle pozitivních energií nabytý i těmi negativními. Útočí na nás stále a občas jim podlehne každý. Můžete se jim ale učit postavit, narovnat se a postupně se očistit. Vaše imunita vůči nim se potom bude zlepšovat.

Tajemství zapadnutých talentů

Za své sportovní i trenérské kariéry jsem viděl mnoho velkých talentů, které pohasly, jako když sfouknete svíčku. Pokaždé to bylo jako přes kopírák. Chvíli byli nejlepší, jejich psychika najela na vítěznou vlnu, a když k tomu přidali tréninkové úsilí, drtili své vrstevníky o několik tříd lepšími výkony. Když ale přišla konkurence, třeba při přechodu mezi dospělé, vítězná vlna se rozbila o skálu a oni se s tím nedokázali vyrovnat. Záchytný bod jejich snažení - snadné vítězství – tu najednou nebyl. Přestože třeba přidali v tréninku, jejich výkony se začaly zhoršovat. Často se to házelo na trenéry, že je přetrénovali, pravda byla ale často jinde: jejich talent nebyl úplný. Nedokázali cosi uvnitř sebe správně zvládnout. Mohli si talent doplnit? Samozřejmě ano. Jenže to neudělali a jejich tělo přestalo reagovat.

Pokud se tedy rozhodnete aktivně pracovat se svojí duší, myslí, pokud budete denně třídit své myšlenky, některé odmítat, jiné přijímat, pokud budete postupně schopni prodlužovat dobu šťastnou a zkracovat dobu nešťastnou, pak postupně vylepšíte i svůj sportovní talent (a nejen ten sportovní). Vaše myšlení se bude měnit, vaše problémy se budou zmenšovat, najednou naleznete prostor pro věci, které jste dříve neviděli nebo je odsouvali, a jiné, které jsou teď pro vás alfou a omegou vašeho fungování, možná odložíte. Pak možná i ve sportu zvládnete něco, o čem se vám ještě nedávno ani nesnilo. A navíc sport budete milovat - a ne na základě svých výsledků, ale protože se stane vaším životním motorem.

Tělo jako huštěná energie

Sportovní talent je zkrátka věc proměnná a zcela závislá na našem vnímání světa. Tělo je jen zhuštěná energie, kterou máme k dispozici k tomu, abychom se mohli pohybovat v hmotě, která je sama o sobě dost hustá (včetně vzduchu). Zhuštěná energie našeho těla přitom přímo reaguje na energie, které vyvineme ve formě myšlenky a ještě více na ty ve formě emoce.

Když harmonizujete mysl a emoce, harmonizují se i vaše pohyby a fungování celého těla. To pak bude daleko lépe reagovat na tréninkovou zátěž - tedy na informaci, kterou mu dáváte, aby zvyšovalo svojí výkonnost. Vaše akce (trénink) bude mít adekvátní reakci (odezvu v organismu). Váš talent je vždy tak velký, jak si vaše mysl dokáže představit. Výšku svého těla již nedoladíte, ostatní tělesné parametry ovlivníte jen do určité míry, ale základem toho, jak bude vaše tělo reagovat na zátěž a jak koordinovaně se naučíte pohybovat v rámci pohybu ve hmotě, bude to, jak koordinovaně se naučíte pohybovat svou myslí a duší. Běh je nejrychlejším pohybem člověka bez pomůcek, a zdokonalit se v něm proto může být obrovská výzva.

S názorem, který nahlodává základní poučky a definice o sportovním talentu, jsem vás tady seznámil jen letmo. Více se mu budu věnovat v knize, kterou právě připravuji.

 

Aktuality

 

Vydané články

Archiv

Hledat podle štítků:

Sledujte nás:

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page